Aanmelden bij Willemshuys

U kunt zich via deze website aanmelden bij een van de zorgverleners van Willemshuys. Op de pagina Zorgverleners vindt u een overzicht van alle zorgverleners die bij Willemshuys zijn aangesloten. Via de link "Meer informatie over deze zorgverlener" navigeert u naar de informatie pagina van de zorgverlener. Daar vindt u een electronisch aanmeldformulier voor de zorgverlener (als die nog ruimte heeft voor nieuwe aanmeldingen).

Aanmelden kan ook telefonisch of per mail. Contact informatie vindt u op de informatie pagina van de zorgverlener. Aanmelding bij een sociaal psychiatrisch verpleegkundige is alleen mogelijk na doorverwijzing van een psychiater, psycholoog of psychotherapeut van het Willemshuys.

Aanmeldprocedure

Voor de aanmelding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts die op het moment van het eerste gesprek niet ouder is dan 6 maanden. In deze verwijzing dienen de volgende gegevens opgenomen te zijn:

 • Naam huisartsenpraktijk
 • Naam huisarts
 • Agb-code verwijzer
 • Naam patient
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Verzekering
 • BSN-nummer
 • Reden doorverwijzing
 • Er moet sprake zijn van een vermoeden op een psychische stoornis (volgens het DSM-IV-classificatie systeem)
 • Verwijzing voor generalistische basis GGZ of specialistische GGZ (zie voor meer informatie over dit onderscheid de pagina 'vergoedingen en tarieven' op deze website)

Sinds 1 januari 2013 wordt partner-relatietherapie en gezinstherapie, louter op basis van de diagnose 'partner-relatieprobleem' of 'gezinsprobleem', niet meer vergoed door de zorgverzekeraars. Dit betekent dat relatietherapie of gezinstherapie nog wel kan worden vergoed als het wordt ingezet als therapievorm bij een andere hoofddiagnose, zoals depressie, angst, persoonlijkheidsproblematiek en dergelijke. Overleg hierover met uw verwijzer of neem in geval van twijfel contact op met uw zorgverlener.

De diagnoses aanpassingstoornis, identiteitsproblemen en arbeidsgerelateerde problemen komen niet meer voor vergoeding in aanmerking. Een behandeling in het kader van deze diagnoses valt in de categorie 'Overige Producten'. U maakt in dit geval met uw zorgverlener afspraken over de duur en de inhoud van de te leveren zorg en spreekt een prijs af, die u zelf betaalt aan uw zorgverlener. Bepaalde methoden en technieken worden niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Vraag dit bij twijfel na bij uw zorgverzekeraar.