Links naar informatieve websites

Hieronder een overzicht van informatieve websites, opgedeeld in verschillende categorieen.

Klachten en aandoeningen

Therapievormen

Vragenlijsten voor zelfanalyse

Collega's

Patiëntenverenigingen

Hulpverlenende instanties

 • Verslavingen: Novadic-Kentron - Hulp bij verslaving aan alcohol, drugs, medicijnen of gokken.
 • Psychotherapeutisch Centrum De Viersprong - Centrum voor psychotherapie. Voor jeugdigen en volwassenen met ernstige psychische klachten en persoonlijkheidsstoornissen.
 • Reinier van Arkel Groep - Voormalige GGz 's-Hertogenbosch. Onderzoek, behandeling en begeleiding van mensen met psychiatrische en psychische problemen. Voor kinderen/jeugd en volwassenen.
 • Revalidatie na kanker: Herstel en Balans. Combinatie van lichaamstraining en psycho-educatie.
 • Koo is het informatie- en adviespunt van de gemeente ’s-Hertogenbosch . U kunt hier terecht voor vragen over: jeugd en gezin, wonen en vervoer, geldzaken, meedoen en meehelpen, werk en opleiding, zorg en hulp.

Overigen

Beroepsverenigingen

 • VGCT - Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie.
 • NIP - Nederlands Instituut van Psychologen. Landelijke beroepsvereniging.
 • VCeP - Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie.
 • LVVP - Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten.
 • NVvP - Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.
 • V&VN - Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.