Groepen

Willemshuys organiseert diverse behandelingen in groepsverband:

 • Training Mindfullness
 • Mindfulness based cognitieve therapie voor mensen met terugkerende depressie, angst en onbegrepen lichamelijke klachten. Een 8 weekse intensieve training met stiltedag.

  [ Download de folder 'Mindfullness' ]

  Trainer: mevr. drs. A. (Anja) Noten.
  Deelname: na doorverwijzing door uw behandelaar.

 • Cursus 'cognitieve training ter bevordering van het zelfbeeld'
 • Er wordt gestart met een uitleg over de ontwikkeling van een zelfbeeld; wat voor factoren zijn hierop van invloed? Wat doet goed en wat kan een negatieve invloed uitoefenen? Er wordt uitleg gegeven over hoe de waarnemingen verlopen van mensen met een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld kan in heel veel kleine en grote dingen terugkomen in het dagelijkse leven zoals bv in een relatie, in houding en presentatie, in activiteitenniveau. Het kan klachten veroorzaken en onderhouden in het dagelijkse bestaan.

  Er wordt getraind op het anders waarnemen en interpreteren van ervaringen en gebeurtenissen in het hier en nu. Dit wordt getraind door oefeningen en registraties uit te voeren, de ervaringen hiervan worden in de groep besproken. De oefeningen richten zich op het ontwikkelen van een andere, positievere kijk op de realiteit. Deelnemers leren zichzelf beter kennen, zichzelf emotioneel goed te monitoren en te ervaren waar sterk ontwikkelde vaardigheden en talenten liggen.

  Thema's als omgaan met kritiek, perfectionisme, het omgaan met complimenten, het leren bedenken van gedragsexperimenten komen aan de orde. De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch gedeelte, waarin uitleg gegeven wordt over de dynamiek van het negatieve zelfbeeld. Hieraan worden de oefeningen gekoppeld, die de weken erna uitgevoerd dienen te worden. Er is dus een tijdsinvestering nodig die bestaat uit uit 30-45 minuten per dag.

  De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten die 2 uur duren. De cursus wordt gegeven op vrijdagochtend van 9:00-11:00 en zal om de 2 weken plaatsvinden ongeveer.

  Info en aanmelding bij H. van Eindhoven, psychiater; h.van.eindhoven@willemshuys.nl

 • De Vers Training
 • VERS staat voor vaardigheidstraining emotieregulatie stoornis. Tijdens de VERS-training leer je hoe je oplopende emoties beter kunt hanteren. Je stelt emoties hierbij voor als pannetjes die op het vuur staan. Pannetjes die steeds meer gaan borrelen en uiteindelijk overkoken. Dankzij dit ‘pannetjes-model’ wordt het gemakkelijker om emoties te benoemen, te signaleren en om overkoken te voorkomen. De VERS-training bestaat uit meerdere trainingen. Tijdens de VERS-training krijg je ook informatie over emoties: waarom lopen ze op en hoe kun je dit voorkomen. Tijdens de training ga je aan de slag met oefeningen. Met andere deelnemers van de VERS-training of je naasten. Met deze oefeningen leer je nieuwe vaardigheden om emoties op een gezonde manier te hanteren. Zo leer je anders omgaan met conflicten, wisselende stemmingen of paniekgevoelens. Dit zorgt uiteindelijk voor meer balans in je leven.

  Voor wie is de VERS-training bedoeld?

  We kunnen de VERS-training inzetten wanneer je last hebt van emotie regulatie problematiek. Bijvoorbeeld bij:

  • paniekerige en gespannen gevoelens;
  • wisselende stemmingen;
  • somberheid en prikkelbaarheid;
  • angstgevoelens om in de steek gelaten te worden;
  • ongewenste ruzies met andere mensen;
  • impulsief gedrag;
  • negatieve gedachten over het leven;
  • zelfverwonding of gedachten daarover.

  De Vers training wordt 2 keer per jaar door wisselende behandelaren van het Willemshuys gegeven. U kunt bij uw huidige behandelaar aangeven wanneer u hier interesse voor heeft.

Verder worden er 2 vaardigheidstrainingen aangeboden waarbij we een samenwerking hebben met een hulpverlener van buiten het Willemshuys: Ton Mutsaars, sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

U kunt bij uw behandelaar binnen het Willemshuys aangeven wanneer u hier interesse voor heeft. Het gaat om de volgende trainingen:

 • Vaardighedentraining voor mensen met ADHD/ ADD
 • ADHD/ ADD, een stoornis in aandachtstekort en/of hyperactiviteit, komt erg veel voor en trekt een sterke wissel op iemands leven en op dat van zijn of haar omgeving.

  Met behulp van behandeling, medicatie en gerichte coaching op organisatie en planning lukt het stapsgewijs om beter om te gaan met deze problematiek.

  De vaardigheidstraining gaat uit van de situatie zoals die nu is. Je leert vaardigheden welke kunnen helpen om beter om te leren gaan met u ADHD-problematiek. Het is een echte zelfmanagement training. Het volgende komt in de cursus aan de orde:

  • Wat is ADHD- ADD? Wat doet het met je leven?
  • Neurobiologie en medicatie.
  • Training in organiseren en plannen.
  • Training om afleidbaarheid te verminderen.
  • Cognitieve training in het opspeuren en corrigeren van denkfouten. Invloed van denken op gevoel en gedrag.

  [ Download de folder 'ADHD- ADD trainingsgroep' ]

  Trainer: dhr. T (Ton) Mutsaars.
  Deelname: na doorverwijzing door uw behandelaar.

 • Cursus 'Ik en Autisme’
 • In deze training komt aan de orde:

  • Wat betekent het hebben van een autistische spectrum stoornis voor mij?
  • Wat is een autistische spectrumstoornis (ASS)?
  • Hoe uit het autisme zich bij mij?
  • Het bieden van handvatten in het omgaan met autisme.

  Wat is de cursus Ik en Autisme NIET?

  De cursus is niet alomvattend, ook deze cursus heeft zijn beperkingen. De cursus is geen draaiboek voor het leven om alle communicatieve onduidelijkheden tussen mensen weg te nemen.

  Voor wie?

  Voor volwassenen die bekend zijn met een vorm van autisme en die meer willen weten over autisme.

  [ Download de folder 'Ik en Autisme' ]

  Trainer: dhr. T (Ton) Mutsaars.
  Deelname: na doorverwijzing door uw behandelaar.