Groepen

Willemshuys organiseert diverse cursussen in groepsverband:

 • Cursus 'Angst de baas'
 • Sommige mensen zijn angstig zonder dat er écht gevaar dreigt. De angst kan gepaard gaan met lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, benauwdheid, duizeligheid. Soms gaat u de angstige situatie vermijden. Op korte termijn werkt dit meestal wel goed, het lucht zelfs op. Maar op langere termijn leidt het vermijden vaak tot grote beperkingen. Mensen verliezen hun vrienden, komen steeds minder buiten de deur en kunnen zelfs hun plezier in het leven verliezen. Het wordt steeds lastiger om de moeilijke situatie weer op te zoeken. Tijdens de cursus 'Angst de baas' leert u, hoe angst- en/of paniekklachten te overwinnen zijn.

  [ Download de folder 'Angst de baas' ]

  Trainer: dhr. T (Ton) Mutsaars.
  Deelname: na doorverwijzing door uw behandelaar.

 • Training Mindfullness
 • Mindfulness based cognitieve therapie voor mensen met terugkerende depressie, angst en onbegrepen lichamelijke klachten. Een 8 weekse intensieve training met stiltedag.

  [ Download de folder 'Mindfullness' ]

  Trainer: mevr. drs. A. (Anja) Noten.
  Deelname: na doorverwijzing door uw behandelaar.

 • Vaardighedentraining voor mensen met ADHD/ ADD
 • ADHD/ ADD, een stoornis in aandachtstekort en/of hyperactiviteit, komt erg veel voor en trekt een sterke wissel op iemands leven en op dat van zijn of haar omgeving.

  Met behulp van behandeling, medicatie en gerichte coaching op organisatie en planning lukt het stapsgewijs om beter om te gaan met deze problematiek.

  De vaardigheidstraining gaat uit van de situatie zoals die nu is. Je leert vaardigheden welke kunnen helpen om beter om te leren gaan met u ADHD-problematiek. Het is een echte zelfmanagement training. Het volgende komt in de cursus aan de orde:

  • Wat is ADHD- ADD? Wat doet het met je leven?
  • Neurobiologie en medicatie.
  • Training in organiseren en plannen.
  • Training om afleidbaarheid te verminderen.
  • Cognitieve training in het opspeuren en corrigeren van denkfouten. Invloed van denken op gevoel en gedrag.

  [ Download de folder 'ADHD- ADD trainingsgroep' ]

  Trainer: dhr. T (Ton) Mutsaars.
  Deelname: na doorverwijzing door uw behandelaar.

 • Mag het ietsje minder?
 • Deze module is bedoeld voor mensen die last hebben van psychische problematiek waarbij de volgende onderliggende factoren meespelen; perfectionistisch zijn, hoge eisen stellen aan zichzelf en moeilijk contact kunnen maken met het eigen lichaam.

  In de module maken we gebruik van het schema gerichte model van Young. Dit model gaat ervan uit dat Iedereen een bepaalde manier heeft waarop hij/ zij kijkt naar zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Wanneer dit leidt tot langdurige vaste patronen van voelen, denken en handelen kan je spreken van een gevoelige snaar (=schema). Bij deze problematiek speelt onder andere mee, dat de gevoelige snaar het schema van de strenge normen, het overkritisch zijn is.

  Binnen schema therapie bespreken we dit als een soort geïnternaliseerde kritische, veeleisende ouder waar men veel last van heeft. Een soort interne slavendrijver, of een smekend rupsje nooit genoeg. Men legt de lat zo hoog, dat men er klachten van krijgt. Binnen deze module werken we met een combinatie van theorie en ervaren. Voor meer info over deze groep, zie bijlage.

  [ Download de folder 'Informatie voor clienten' ]

  Therapeuten: mevr. Stefi van de Graaf, psychotherapeut en dhr. Hendri Zopfi, PMT therapeut.

 • Mindfulness bij Autisme
 • Bij Mindfulness worden op een gestructureerde manier verschillende meditatie technieken aangeleerd die thuis dagelijks beoefend moeten worden. Onderzoek heeft laten zien dat mindfulness bij mensen met autisme helpt om gedachten los te laten, minder somberheidsklachten te ervaren en om beter lichamelijke en psychische grenzen aan te voelen.

  Wat is mindfulness?
  Bij Mindfulness-meditatie is het de bedoeling om de aandacht te richten (focussen), bijvoorbeeld op het lichaam, de ademhaling of op de geluiden die je hoort. Door het richten van je aandacht leer je gedachten, geluiden of ongewenste lichamelijke gewaarwordingen gemakkelijker los laten, om daar minder of niet meer door gehinderd te worden. Door dit regelmatig te oefenen krijg je steeds meer controle op waar je je aandacht op richt. Dit maakt het bijvoorbeeld gemakkelijker om piekergedachten te stoppen; op dergelijke momenten richt je bewust je aandacht op iets anders. Door meditatie te beoefenen leer je als het ware ‘de geest temmen’. Hierdoor leer je beter omgaan met spanning en stress.

  Voor wie is de training bedoeld?
  De training is gericht op volwassenen met ASS die (pieker)gedachten moeilijk loslaten, somberheidsklachten ervaren en/of gemakkelijk overbelast raken.

  [ Download de folder 'Mindfulness bij Autisme' ]

 • Cursus 'cognitieve training ter bevordering van het zelfbeeld'
 • Er wordt gestart met een uitleg over de ontwikkeling van een zelfbeeld; wat voor factoren zijn hierop van invloed? Wat doet goed en wat kan een negatieve invloed uitoefenen? Er wordt uitleg gegeven over hoe de waarnemingen verlopen van mensen met een negatief zelfbeeld. Een negatief zelfbeeld kan in heel veel kleine en grote dingen terugkomen in het dagelijkse leven zoals bv in een relatie, in houding en presentatie, in activiteitenniveau. Het kan klachten veroorzaken en onderhouden in het dagelijkse bestaan.

  Er wordt getraind op het anders waarnemen en interpreteren van ervaringen en gebeurtenissen in het hier en nu. Dit wordt getraind door oefeningen en registraties uit te voeren, de ervaringen hiervan worden in de groep besproken. De oefeningen richten zich op het ontwikkelen van een andere, positievere kijk op de realiteit. Deelnemers leren zichzelf beter kennen, zichzelf emotioneel goed te monitoren en te ervaren waar sterk ontwikkelde vaardigheden en talenten liggen.

  Thema's als omgaan met kritiek, perfectionisme, het omgaan met complimenten, het leren bedenken van gedragsexperimenten komen aan de orde. De bijeenkomsten bestaan uit een theoretisch gedeelte, waarin uitleg gegeven wordt over de dynamiek van het negatieve zelfbeeld. Hieraan worden de oefeningen gekoppeld, die de weken erna uitgevoerd dienen te worden. Er is dus een tijdsinvestering nodig die bestaat uit uit 30-45 minuten per dag.

  De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten die 2 uur duren. De cursus wordt gegeven op vrijdagochtend van 9:00-11:00 en zal om de 2 weken plaatsvinden ongeveer. Info en aanmelding bij H. van Eindhoven, psychiater; h.van.eindhoven@willemshuys.nl

 • Cursus 'Ik en Autisme’
 • Doel van deze psycholoog-educatie:

  • Wat betekent het hebben van een autistische spectrum stoornis voor mij?
  • Wat is een autistische spectrumstoornis (ASS)?
  • Hoe uit het autisme zich bij mij?
  • Het bieden van handvatten in het omgaan met autisme.

  Wat is de cursus Ik en Autisme NIET?

  De cursus is niet alomvattend, ook deze cursus heeft zijn beperkingen. De cursus is geen draaiboek voor het leven om alle communicatieve onduidelijkheden tussen mensen weg te nemen.

  Voor wie?

  Voor volwassenen die bekend zijn met een vorm van autisme en die meer willen weten over autisme.

  Trainer: dhr. T (Ton) Mutsaars.
  Deelname: na doorverwijzing door uw behandelaar.

  [ Download de folder 'Ik en Autisme' ]