Willemshuys: hulp bij psychische en psychiatrische problemen

Willemshuys is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in 's-Hertogenbosch. De zorgverleners bieden zo veel mogelijk zorg op maat voor patienten en verwijzers.

De zorgverleners werken onafhankelijk van elkaar. Iedere zorgverlener is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aanmeldingsprocedure, intake en behandelbeleid en onderhoudt een eigen relatie met de huisarts en/of andere verwijzers. Iedere zorgverlener sluit zijn/haar eigen contracten met de zorgverzekeraars af.

Er wordt, zo nodig, met elkaar samengewerkt of naar elkaar doorverwezen. De lijnen zijn kort. De zorgverleners werken vanuit verschillende invalshoeken. Zij hebben expertise op veel uiteenlopende gebieden. Alle zorgverleners zijn vrijgevestigden met een ruime ervaring. Zij zijn bovendien geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De attitude van de zorgverleners is deskundig, persoonlijk, doortastend en flexibel. De behandeling heeft plaats binnen een prettige en sfeervolle omgeving.

Maatregelen in verband met de Coronacrisis in het Willemshuys

De zorgverleners van het Willemshuys volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus op de voet.

Omdat wij zoveel als mogelijk willen blijven bijdragen aan de geestelijke gezondheidszorg voor mensen in ’s-Hertogenbosch en omstreken zal het Willemshuys niet volledig op slot gaan.

Wij houden ons daarbij aan de volgende maatregelen:

  • We volgen de adviezen op van het RIVM.
  • Wij schudden geen handen, houden anderhalve meter afstand van elkaar, we hebben vergaderingen en groepsbijeenkomsten uitgesteld en we nemen extra hygiëne maatregelen.
  • Wij vragen u om thuis te blijven als u verkouden bent of griepverschijnselen hebt en telefonisch contact op te nemen met uw behandelaar. Gezamenlijk kan dan besloten worden of het consult telefonisch door kan gaan of verzet kan worden.
  • Wanneer we zelf verkouden zijn of griepverschijnselen hebben nemen we telefonisch contact met u op om de afspraak te verzetten of om te zetten naar een telefonisch consult.
  • Sinds de aanscherping van de maatregelen op 23 maart 2020 zien we dat steeds meer behandelingen via beeldbellen worden gegeven om er zo voor te zorgen dat iedereen zoveel mogelijk thuis kan blijven. Hier zijn wel uitzonderingen op mogelijk. Uw behandelaar bespreekt samen met u wat in uw geval de beste keuze is, beeldbellen, een telefonisch consult of toch een face to face consult in het Willemshuys.
  • Als u een afspraak hebt in het Willemshuys meldt u dan op de afgesproken tijd zodat er zo min mogelijk mensen gebruik hoeven te maken van de wachtkamer.
  • Vanwege de uitzonderlijke situatie zal een no show, een consult wat niet doorgaat vanwege het zonder aankondiging vooraf wegblijven van de client, in de komende weken niet in rekening gebracht worden.
  • Wanneer het RIVM met verscherpte maatregelen komt zullen wij ons beleid aanpassen.