Mevr. mr. drs. S.M. (Sandra) den Hollander

Orthopedagoog/Relatie- en gezinstherapeut (NVRG)

Zie voor meer informatie over mw. S. den Hollander, relatie- en gezinstherapeut: www.sandradenhollander.nl

Specialisaties

 • Partnerrelatie- en gezinstherapie;
 • Behandeling van ouders en kinderen rond gezins-en opvoedingsproblemen;
 • Mindfulnesstraining;
 • Consultatie en advies aan de psychotherapeuten van het Willemshuys, zo nodig medebehandeling;
 • Psychodiagnostisch onderzoek naar gehechtheidsstijlen en onverwerkt trauma en verlies middels het Gehechtheidsbiografisch Interview (GBI).

Werkwijze en visie

Aanmelding: U kunt zelf telefonisch contact opnemen of een e-mailbericht versturen, om een afspraak te maken. Ik neem dan in het algemeen binnen een werkdag contact met u op.

Als ik ruimte heb voor een nieuwe aanmelding ga ik telefonisch globaal na of uw zorgvraag aansluit bij de behandelingen die ik bied. Als dat het geval lijkt te zijn, dan maken we een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek, dat meestal binnen twee weken plaats kan vinden.

In dat gesprek ga ik met u na of behandeling bij mij passend is en aansluit bij uw behoefte.

Indien ik geen passend aanbod heb op uw zorgvraag geef ik u, indien gewenst en mogelijk, een advies voor behandeling elders.

Indien ik wel een passend aanbod heb volgen één of meer intakegesprekken met als doel de aard, mogelijke oorzaken en achtergronden van uw klachten te onderzoeken, zodat een behandelvoorstel kan worden gedaan. Soms wordt er aanvullend psychodiagnostisch onderzoek geïndiceerd. De conclusies van de intake (en eventueel psychodiagnostisch onderzoek) en daaraan gekoppeld het behandeladvies worden aan het einde van de intake in een adviesgesprek met u besproken. Uit het behandeladvies kan naar voren komen dat een behandeling (met uw instemming) in mijn praktijk zal worden voortgezet. In dat geval wordt een behandelplan opgesteld, waarin uw klachten, de aard, het doel en eventueel de duur van de behandeling centraal staan (er is geen wachttijd tussen intakefase en behandeling). Ook wordt de wijze van evalueren en het evaluatiemoment besproken.

Het is ook mogelijk dat u wordt geadviseerd hulp te zoeken bij een collega of instelling met voor uw problematiek specifieke behandelmogelijkheden. Tevens is het mogelijk dat u met een behandeladvies terugverwezen wordt naar uw huisarts.

Het beëindigen van de behandeling vindt plaats in onderling overleg.

Soms overleg ik met collega’s over lopende behandelingen: relatie- en gezinstherapeuten / psychotherapeuten / psychiaters, over lopende behandelingen om de kwaliteit van de door mij geleverde zorg te verbeteren. Dit is ook een kwaliteitseis van mijn beroepsvereniging. Dit gebeurt anoniem.

Werkervaring en opleiding

Sinds 2000 ben ik, samen met Toine den Hollander, werkzaam binnen de Maatschap Den Hollander & Van den Broek en vanaf 2015 ben ik daarnaast met een zelfstandige praktijk gestart.

Mijn bijzondere expertise is gehechtheidsonderzoek (diagnostiek: GBI), ik heb in dat kader geparticipeerd in diverse wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van gehechtheid. In de loop van mijn carrière heb ik mijn aandachtsgebied uitgebreid naar behandeling/begeleiding, en gezien mijn positieve ervaringen met Mindfulness wilde ik me daar verder in ontwikkelen. Daarnaast was ik zeer geïnteresseerd in de theoretische achtergrond en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Mindfulness, ook omdat dit nauw verbonden is met (veilige) gehechtheid, gehechtheidsonderzoek en behandeling. Ook in de behandeling is gehechtheid de basis van waaruit ik werk.

Kwaliteitsgaranties

 • lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie-en Gezinstherapeuten (NVRG);
 • lid van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO);
 • ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ);
 • internationaal gecertificeerd EFT (Emotionally Focused Therapy) therapeut;
 • gecertificeerd ABFT (Attachment Based Family Therapy) therapeut;
 • gecertificeerd als categorie 1 trainer bij de Vereniging Mindfulness Based Trainers Nederland en Vlaanderen (VMBN);
 • geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO), kwaliteitsregister voor docenten;
 • bij- en nascholing in het kader van herregistraties;
 • regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia;
 • deelname aan diverse intervisiegroepen.

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Vergoeding

Relatie- en gezinstherapie wordt vergoed als het wordt geboden in het kader van de behandeling van een psychische aandoening. Het valt onder verzekerde zorg wanneer deze systeemtherapie een beperkt onderdeel vormt van een multidisciplinaire behandeling van uw aandoening. Dat wil zeggen dat meerdere behandelvormen worden ingezet en dat problemen in het gezin of in de relatie, de behandeling van uw aandoening bemoeilijken. De regiebehandelaar, degene die overzicht houdt over al uw behandelingen, bepaalt hoeveel systeemtherapie nodig is.

Systeemtherapie wordt helaas niet vergoed als het geen onderdeel uitmaakt van een multidisciplinair behandelplan.

Als u alleen hulp zoekt bij gezins- of relatieproblemen, zonder dat er sprake is van een psychische aandoening, is de therapie is voor eigen rekening, u betaalt geen BTW over het tarief.

Kosten

 • Kennismakingsgesprek: indien u besluit om niet met mij als therapeut verder te gaan, dan is het kennismakingsgesprek zonder kosten. Op deze manier wil ik de mogelijkheid bieden om een goede en gemotiveerde keuze te maken. Vervolgen we wel met een intake en/of therapie, dan vormt dit eerste gesprek een onderdeel van een behandeling. Dit is de overweging om dit gesprek wel in rekening te brengen.
 • Individuele therapie: 95 euro per sessie;
 • Partnerrelatietherapie: 145 euro per sessie;
 • Gezinstherapie: 145 euro per sessie;
 • No-show: indien er niet binnen 24 uur voor het consult is afgezegd: 45 euro.

Bovenstaande tarieven zijn inclusief telefonisch of e-mail contact, voorbereiding en rapportage en inter-collegiaal overleg.