Mevr. drs. I. de Waal

GZ-psycholoog, psychotherapeut

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie
 • Groepspsychotherapie
 • Diagnostiek

Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar

Speciale aandachtsgebieden:

Depressies, Traumagerelateerde stoornissen, Persoonlijkheidsproblematiek, Autisme, ADHD

Werkwijze en visie

Tijdens het eerste telefonische contact worden uw klachten kort besproken. Dit om in te schatten of u gebaat zou kunnen zijn bij een psychotherapeutische behandeling of dat een andere behandelvorm (elders) passender zou zijn. De gesprekken worden vanuit een integratieve invalshoek gevoerd. Dit wil zeggen dat er zowel psycho-analytische als cognitieve en cliënt-centered elementen in samen komen. Ook kan het systeem (partner, famiilie, anderen) bij de behandeling betrokken worden. Een therapietraject bestaat uit:

 • Intake fase (1 – 3 gesprekken)
 • In deze fase staat het inventariseren van de klachten, de ontstaansgeschiedenis ervan en het begrijpen hoe ze het functioneren in het dagelijks leven beïnvloeden centraal. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld waarin therapeut en cliënt samen vaststellen waar de behandeling zich op zal richten.

 • Therapiefase
 • In deze fase worden gesprekken gevoerd met als leidraad de in het behandelplan gemaakte afspraken. Afhankelijk van de problematiek kan de therapie korter of langer duren. Het verloop van de gesprekken wordt regelmatig besproken waarbij wordt gekeken of het behandelplan eventueel bijgesteld moet worden.

 • Afronding
 • In deze fase staat de afronding van de therapie en het afscheid nemen tussen cliënt en therapeut centraal. Er wordt teruggeblikt op het verloop van de gesprekken en de resultaten en uitkomsten er van. Ook wordt besproken wat u kan doen bij terugkeer van klachten op een later tijdstip.

Werkervaring en opleiding

 • Ik ben sinds 1997 werkzaam als psycholoog bij de GGZ Oost Brabant.
 • Sinds 2005 ben ik tevens als vrijgevestigd psychotherapeut en gz-psycholoog werkzaam in het Willemshuys.
 • Doctorale opleiding psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen en postdoctorale opleidingen tot psychotherapeut, registratie als gz-psycholoog.
 • Momenteel volg ik een aanvullende specialistische opleiding tot klinisch psycholoog.

Kwaliteitsgaranties

 • BIG-registratie
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten
 • Deelname aan intervisie
 • Bijwonen congressen en symposia

Vergoeding van uw behandeling

Ik heb contracten met de meeste grote zorgverzekeraars. Bij uw aanmelding wordt gekeken of u bij een zorgverzekeraar ingeschreven staat en of er met deze verzekeraar een contract is.