Mw. drs. J. (Joanie) Hamacher

BIG geregistreerd psychotherapeut (89922429716)

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie bij volwassenen en jongvolwassenen
 • Psychotherapeutisch breed opgeleid in o.a. cliëntgerichte psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR, systeemtherapie, EFT partnerrelatietherapie
 • Behandeling van onder meer angstklachten, depressie, (complex) trauma, psychosomatische klachten, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek, problemen rond zingeving en identiteit

Werkwijze

Tijdens het eerste telefonisch contact wordt er kort ingegaan op uw klachten om een eerste inschatting te maken en te beoordelen of u met uw hulpvraag bij mij op de juiste plek bent. Wanneer we na de eerste inventarisatie besluiten te starten met een psychotherapeutische behandeling, verloopt deze in grote lijnen als volgt:

 • Intake en opstellen behandelplan
 • Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten. Tijdens de intake (1 tot 3 gesprekken) worden uw klachten uitvoerig geïnventariseerd. Er wordt informatie verzameld over uw achtergrond en gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties). Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. We nemen het behandelplan samen door, het vormt de basis voor de behandeling.

 • Therapiefase
 • De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) worden aangepast? Soms zijn deelbehandelingen aangewezen waarbij ik gebruik maak van de expertise van mijn collega's.

 • Afronding van de therapie
 • De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?

Werkervaring en opleiding

 • Sinds 2010 werkzaam binnen vrijgevestigde praktijken, GGZ, ziekenhuis
 • Vierjarige postdoctorale opleiding tot psychotherapeut
 • Opleidingstraject tot cognitief gedragstherapeut VGCt
 • Basisaantekening psychodiagnostiek NIP
 • Studie Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen

Kwaliteitsgaranties

 • BIG registratie als psychotherapeut
 • Cognitief gedragstherapeut VGCt
 • Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Lid van de Vereniging voor Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie / cliëntgerichte psychotherapie (VPeP)
 • Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Klachtenregeling via de LVVP klachtencommissie
 • Deelname aan nascholing, intervisie en toetsing
 • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Tarieven

Vergoeding

Ik heb er bewust voor gekozen om geen contracten af te sluiten met zorgverzekeraars. De voordelen daarvan zijn dat de verzekeraar geen enkele invloed heeft op het aannamebeleid, de wijze waarop de gesprekken gevoerd worden en de duur van de behandeling. Daarnaast brengt contractvrij werken minder administratieve lasten met zich mee, wat betekent dat ik meer tijd kan besteden aan behandelen.

Een kanttekening die echter geplaatst dient te worden, is dat verzekeraars in het geval van contractvrij werken door de overheid gemachtigd zijn om u als verzekerde te mogen korten op uw vergoeding. Indien u een zuivere restitutiepolis heeft wordt de behandeling meestal wel volledig vergoed, bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen de 60-100%. Daarbij dient u ook rekening te houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico dat de zorgverzekeraar jaarlijks bij u in rekening brengt wanneer u nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt. Informeer vooraf bij uw verzekeraar welke vergoeding geldt bij niet-gecontracteerde zorg in de specialistische GGZ en aan welke voorwaarden dit verbonden is.

Praktijkgegevens

Psychotherapiepraktijk Hamacher
Van der Does de Willeboissingel 5
5211 CA 's-Hertogenbosch
T 06-83989732

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09218779.

De praktijk is geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag is de praktijk binnen kantooruren telefonisch bereikbaar.

Waarneming bij afwezigheid behandelaar / crisis

Bij afwezigheid en/of vakantie van uw behandelaar neemt één van de collega’s van het Willemshuys waar. Wie dat is en welke periode dit betreft, hoort u van uw behandelaar.

Hebt u buiten kantooruren hulp nodig, neemt u dan contact op met de dienstdoende huisarts. Zonodig verwijst de arts u naar de crisisdienst van de GGZ, of de afdeling spoedeisende hulp van een ziekenhuis.