Mw. Drs. V. Hopstaken

GZ-Psycholoog. In opleiding tot psychotherapeut

Doelgroep

Volwassenen en mensen met een andere culturele achtergrond.

Aandachtsgebieden

Angst-en stemmingsklachten, traumaklachten, somatoforme klachten (waaronder burnout), persoonlijkheidsproblematiek.

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie (zowel steunend, structurerend als inzichtgevend)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR (trauma behandeling)
 • Schema gerichte therapie (persoonlijkheidsproblematiek)
 • IPT (depressie)

Werkwijze

Gedurende het traject zullen er meerdere personen betrokken zijn, omdat ik in opleiding ben tot psychotherapeut. Dit houdt in dat mijn werkbegeleider op de achtergrond aanwezig is en er op sommige momenten (telefonisch en/of face to face) contact met u zal zijn.

Vóór de intakefase start zal ik een telefonische screening met u hebben om na te gaan of een intake passend is. Daarna vindt er eerst overleg plaats met mijn werkbegeleider alvorens u zal worden uitgenodigd.

Intake fase

Tijdens deze fase (gemiddeld drie en maximaal vijf gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis en relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld waarin cliënt(e) en therapeut samen vaststellen waar de therapie zich op zal richten. In deze fase wordt bepaald of behandeling bij ons passend is of dat dit elders dient plaats te vinden.

Therapiefase

Deze fase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek en verschillend per individu. Het verloop van de therapie zal regelmatig worden besproken en indien nodig zullen er (gedeeltelijk) aanpassingen worden gemaakt in het behandelplan.

Afronding

In deze fase wordt er naar een afronding toegewerkt en wordt nagegaan of er nog doelstellingen zijn blijven liggen. Er wordt ook aan terugvalpreventie gedaan, waarbij er wordt bekeken wat er kan worden gedaan in geval de klachten zouden terugkeren in de toekomst.

Werkervaring en opleiding

 • 2008-2011 werkzaam als psycholoog bij SGE (huisartsenpraktijk)/Virenze (gespecialiseerde GGZ).
 • 2011 Post doctorale opleiding tot GZ-Psycholoog te Virenze
 • 2019 Schematherapie
 • 2020 Als GZ-psycholoog in opleiding tot Psychotherapeut

Kwaliteitsgaranties

 • BIG-registratie (nummer: 99920523025)
 • lid van EMDR vereniging
 • regelmatig scholing
 • werkt in samenwerkingsverband
 • deelname aan supervisie/intervisie en multidisciplinair overleg (mdo)

Vergoeding van uw behandeling

Vanwege mijn positie in opleiding tot psychotherapeut heb ik geen contracten met zorgverzekeraars. De declaratie verloopt via dhr. W. Canton en/of mw. I. Brugman. Zij hebben contracten met zorgverzekeraars.

Meer informatie over vergoeding, tarieven kunt u lezen op de website van het Willemshuys bij het onderdeel S-GGZ.