Mw. M. Maijers, MSc.

psycholoog - psychotherapeut

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie bij volwassenen en jongvolwassenen, vanuit zowel een cognitief gedragstherapeutisch kader, als vanuit een cliëntgericht kader
 • Behandeling van onder meer post traumatische stress stoornis, angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.
 • EMDR (trauma behandeling)
 • Schematherapie (persoonlijkheidsproblematiek)

Gegevens

Big registratie:29916847316
KVK:58752544

Contractering

Ik heb voor 2023 met alle verzekeraars een contract, op een enkeling na (bijvoorbeeld VVAA).

Voor ongecontracteerde zorg:

Vraag aan uw zorgverzekeraar wat uw vergoeding zal zijn voor een behandeltraject. Een eventueel overig deel zal dan voor eigen rekening zijn.

Werkwijze en visie

U meldt u elektronisch aan indien er ruimte is voor nieuwe cliënten, waarna u een aanmeldingsvragenlijst toegestuurd krijgt. Tijdens het eerste telefonisch contact wordt er kort ingegaan op de klachten, om een eerste inschatting te maken of u gebaat zou kunnen zijn bij een psychotherapeutische behandeling, of dat u beter van een andere vorm van hulpverlening zou kunnen profiteren. Globaal bestaat elke therapie uit drie fasen:

Intake en opstellen behandelplan

Tijdens de intake (gemiddeld 2-3 gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten.

Therapiefase

De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden?

Afronding van de therapie

De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?

Achtergrond en werkervaring

 • Psychotherapeutische behandelingen in de vrijgevestigde praktijk sinds 2009, gespecialiseerd in de ambulante behandeling van stemmingsklachten, angstklachten en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Opleiding tot psychotherapeut, specialisatie cliëntgerichte psychotherapie, cognitief gedragstherapeutische psychotherapie en schematherapie bij Rino Zuid.
 • Studie psychologie en geestelijke gezondheidskunde in Maastricht.

Kwaliteitsgaranties

 • BIG-registratie als psychotherapeut.
 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & psychotherapeuten (LVVP),
  Visitatietraject vanuit LVVP elke 5 jaar t.b.v. kwaliteitswaarborg
 • Lid van het Register Schematherapie
 • Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCT)
 • Klachtenregeling via LVVP-klachtencomissie

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Willemshuys
Van der Does de Willeboissingel 5
5211 CA 's-Hertogenbosch
E-mail: m.maijers@willemshuys.nl
Tel: 06-37467418