Mw. drs. K. (Karima) Saoui

Psycholoog – psychotherapeut BIG nummer 39058193516

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie bij volwassenen, vanuit zowel een clientgericht kader, als vanuit een psychodynamisch kader.
 • Psychotherapeutisch breed opgeleid in o.a. Cognitieve gedragstherapie, psychodynamische therapie, AFT, EFT individueel en EMDR.
 • Behandeling van onder meer angstklachten, depressie, (complex) trauma, psychosomatische klachten, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek, problemen rondom zingeving en identiteit.

Werkwijze

U meldt zich elektronisch aan, waarna u een aanmeldingsvragenlijst toegestuurd krijgt. Tijdens het eerste telefonisch contact wordt er kort ingegaan op uw klachten om een eerste inschatting te maken en te beoordelen of u met uw hulpvraag bij mij op de juiste plek bent. Wanneer we na de eerste inventarisatie besluiten te starten met een psychotherapeutische behandeling, verloopt deze in grote lijnen als volgt:

 • Intake en opstellen behandelplan
 • Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten. Tijdens de intake (maximaal 3 gesprekken) worden uw klachten uitvoerig geïnventariseerd. Er wordt informatie verzameld over uw achtergrond en gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties). Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden.

 • Therapiefase
 • De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) worden aangepast? Soms zijn deelbehandelingen aangewezen waarbij ik gebruik maak van de expertise van mijn collega's.

 • Afronding van de therapie
 • De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?

Werkervaring en opleiding

 • Studie geestelijke gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht.
 • Sinds 2011 werkzaam binnen de GGZ als psycholoog.
 • Vierjarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut bij RINO Zuid (2013- 2017).
 • Opleidingstraject tot Emotion Focused therapeut.
 • Opleidingstraject tot Affectfobie therapeut
 • Basiscursus Schematherapie
 • Basiscursus EMDR

Kwaliteitsgaranties

 • BIG registratie als psychotherapeut.
 • Lid van de Nederlandse vereniging voor Psychotherapie.
 • Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Lid van de vereniging van persoonsgerichte en experiëntiële psychotherapie (vpep)
 • Gecertificeerd EFT-i therapist erkend door de International Society for Emotion Focused Therapy (isEFT)
 • Klachtenregeling via de LVVP klachtencommissie
 • Deelname aan intervisie en toetsing
 • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia
 • KVK: 86101935

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Vergoeding

Omdat ik recent gestart ben met mijn eigen praktijk heb ik op dit moment geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De voordelen daarvan zijn dat de verzekeraar geen enkele invloed heeft op het aannamebeleid, de wijze waarop de gesprekken gevoerd worden en de duur van de behandeling. Daarnaast brengt contractvrij werken minder administratieve lasten met zich mee, wat betekent dat ik meer tijd kan besteden aan behandelen.

Een kanttekening die echter geplaatst dient te worden, is dat verzekeraars in het geval van contractvrij werken door de overheid gemachtigd zijn om u als verzekerde te mogen korten op uw vergoeding. Indien u een zuivere restitutiepolis heeft wordt de behandeling meestal wel volledig vergoed, bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen de 60-100%. Daarbij dient u ook rekening te houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico dat de zorgverzekeraar jaarlijks bij u in rekening brengt wanneer u nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt. Informeer vooraf bij uw verzekeraar welke vergoeding geldt bij niet-gecontracteerde zorg in de specialistische GGZ en aan welke voorwaarden dit verbonden is.

Praktische informatie

Mijn werkdagen bij het Willemshuys zijn maandag, dinsdag en donderdag tussen 08.30 uur en 18.00 uur.

Contactgegevens

Karima Saoui, Psychotherapeut

Psychotherapiepraktijk Karima Saoui – Willemshuys
Van der Does de Willeboissingel 5
5211 CA 's-Hertogenbosch
E-mail: k.saoui@willemshuys.nl
Tel: 06-13848276