Mevr. drs. C.B.M. ten Brinke

GZ-psycholoog

psychotherapeut in opleiding bij het Willemshuys

Doelgroep

Volwassenen vanaf 18 jaar.

Aandachtsgebieden

Burnoutproblematiek, stemmingsstoornissen, angstklachten, traumagerelateerde stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, autisme, ADHD, somatoforme klachten.

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie (zowel steunend, structurerend als inzichtgevend)
 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Diagnostiek

Werkwijze

Omdat ik als GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut ben, betekent dit dat er gedurende het hele traject meerdere personen betrokken zijn om zorg te dragen voor een goede inhoud en procesgang van uw traject. Zij zullen regelmatig met mij, en ook met u bij aanvang, bij evaluaties en afronding contact hebben, om het proces te monitoren.

Als eerste is er bij aanmelding een telefonisch contact tussen u en mij, waarbij uw gegevens en uw klachten kort besproken worden. Hierop wordt intern doorgenomen of u bij mij een intaketraject ingaat. Hierover krijgt u bericht. Zodra dit ingezet kan worden bestaat het traject uit de volgende onderdelen:

Intake fase

Tijdens deze fase (gemiddeld drie en maximaal vijf gesprekken) worden uw klachten en uw hulpvraag geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk,thuis en relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Aan de hand hiervan wordt een behandelplan opgesteld waarin cliënt(e) en therapeut samen vaststellen waar de therapie zich op zal richten. In deze fase wordt bepaald of behandeling bij ons passend is of dat dit elders dient plaats te vinden.

Therapiefase

Deze fase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek en verschillend per individu. Het verloop van de therapie zal regelmatig worden besproken en indien nodig zullen er (gedeeltelijk) aanpassingen worden gemaakt in het behandelplan.

Afronding

In deze fase wordt er naar een afronding toegewerkt en wordt nagegaan of er nog doelstellingen zijn blijven liggen. Ook wordt er een plan gemaakt, waarbij er wordt bekeken wat u mogelijk kunt doen in geval de klachten zouden terugkeren in de toekomst.

Werkervaring en opleiding

 • Sinds 1999 werkzaam als psycholoog in verschillende werkvelden, zoals psychiatrie, verslavingszorg en revalidatie/reïntegratie.
 • Sinds 2008 werkzaam als vrijgevestigd psycholoog.
 • Doctorale opleiding psychologie aan de Universiteit van Utrecht, postdoctorale opleidingen tot GZ-psycholoog bij het RCSW (Nijmegen).
 • Momenteel (vanaf januari 2020) als GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut bij het RCSW (Nijmegen).

Kwaliteitsgaranties

 • Big-registratie (nummer 29043393625)
 • lid van EMDR vereniging
 • regelmatig scholing
 • werkt in samenwerkingsverband
 • deelname aan supervisie/intervisie en multidisciplinair overleg (MDO)

Vergoeding van uw behandeling

Vanwege mijn positie in opleiding tot psychotherapeut heb ik geen contracten met zorgverzekeraars. De declaratie verloopt via dhr. W. Canton en/of mw. I. Brugman. Zij hebben contracten met zorgverzekeraars.

Meer informatie over vergoeding, tarieven kunt u lezen op de website van het Willemshuys bij het onderdeel S-GGZ.