Mw. drs. C.M. (Neeltje) Uitdewillegen

Psycholoog – psychotherapeut BIG nummer 19923682616

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie bij volwassenen en jongvolwassenen (18+).
 • Psychotherapeutisch breed opgeleid in o.a. Schematherapie, EMDR, Cognitieve gedragstherapie, Systeemtherapie.
 • Behandeling van onder meer angstklachten, depressie, (complex) trauma, psychosomatische klachten, negatief zelfbeeld, persoonlijkheidsproblematiek, problemen rondom zingeving en identiteit.

Werkwijze

Tijdens het eerste telefonisch contact wordt er kort ingegaan op uw klachten om een eerste inschatting te maken en te beoordelen of u met uw hulpvraag bij mij op de juiste plek bent. Wanneer we na de eerste inventarisatie besluiten te starten met een psychotherapeutische behandeling, verloopt deze in grote lijnen als volgt:

 • Intake en opstellen behandelplan
 • Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten. Tijdens de intake (maximaal 3 gesprekken) worden uw klachten uitvoerig geïnventariseerd. Er wordt informatie verzameld over uw achtergrond en gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties). Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan. Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. We nemen het behandelplan samen door, het vormt de basis voor de behandeling.

 • Therapiefase
 • De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) worden aangepast? Soms zijn deelbehandelingen aangewezen waarbij ik gebruik maak van de expertise van mijn collega's.

 • Afronding van de therapie
 • De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?

Werkervaring en opleiding

 • Studie Klinische Gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Tilburg, minor neuropsychologie.
 • Sinds 2007 werkzaam binnen de GGZ als psycholoog.
 • Opleiding tot Systeemtherapeut bij de Viersprong (2009- 2012).
 • Vierjarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut bij RINO Zuid (2014- 2017).
 • Opleidingstraject tot Senior Schematherapeut.

Kwaliteitsgaranties

 • BIG registratie als psychotherapeut.
 • Lid van de Vereniging voor Schematherapie.
 • Lid van de Vereniging EMDR Nederland.
 • Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 • Klachtenregeling via de LVVP klachtencommissie
 • Deelname aan intervisie en toetsing
 • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia
 • Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, nummer 86098640.

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Vergoeding

Omdat ik recent gestart ben met mijn eigen praktijk heb ik op dit moment geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De voordelen daarvan zijn dat de verzekeraar geen enkele invloed heeft op het aannamebeleid, de wijze waarop de gesprekken gevoerd worden en de duur van de behandeling. Daarnaast brengt contractvrij werken minder administratieve lasten met zich mee, wat betekent dat ik meer tijd kan besteden aan behandelen.

Een kanttekening die echter geplaatst dient te worden, is dat verzekeraars in het geval van contractvrij werken door de overheid gemachtigd zijn om u als verzekerde te mogen korten op uw vergoeding. Indien u een zuivere restitutiepolis heeft wordt de behandeling meestal wel volledig vergoed, bij een naturapolis ligt de vergoeding doorgaans tussen de 60-100%. Daarbij dient u ook rekening te houden met het wettelijk vastgesteld eigen risico dat de zorgverzekeraar jaarlijks bij u in rekening brengt wanneer u nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt. Informeer vooraf bij uw verzekeraar welke vergoeding geldt bij niet-gecontracteerde zorg in de specialistische GGZ en aan welke voorwaarden dit verbonden is.