Mevr. S. (Stefi) van de Graaf

psycholoog - psychotherapeut

Zie voor meer informatie over mw. S. Van de Graaf, psychotherapeut: www.svandegraaf.nl.

Specialisaties

 • Individuele psychotherapie bij volwassenen.
 • Behandeling van onder meer post traumatische stress stoornis, angst stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.
 • EMDR (trauma behandeling)
 • Schema gerichte therapie (persoonlijkheidsproblematiek).

Werkwijze en visie

Tijdens het eerste telefonisch contact wordt er kort ingegaan op de klachten, dit om een eerste inschatting te maken of u gebaat zou kunnen zijn bij een psychotherapeutische behandeling of dat u beter van een andere vorm van hulpverlening zou kunnen profiteren. Globaal bestaat elke therapie uit drie fasen:

 • Intake en opstellen behandelplan
 • Tijdens de intake (1 tot 3 gesprekken) worden uw klachten geïnventariseerd. Er wordt gekeken hoe u op diverse gebieden functioneert (werk, thuis, relaties) en er wordt informatie verzameld over uw achtergrond. Er wordt gesproken over uw verwachtingen van de therapie/therapeut en wat u zou willen aanpakken. De intakefase wordt afgerond met het bespreken van de diagnostiek en het opstellen van een behandelplan . Dit is een wederzijdse afspraak over waar de therapie zich op gaat richten en hoe er gewerkt gaat worden. Elk individueel gesprek duurt 45 tot 60 minuten.

 • Therapiefase
 • De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. Afhankelijk van uw klachten en wat eerder is afgesproken in het behandelplan, kan een therapie korter of langer duren. Tijdens uw behandeling zal regelmatig geëvalueerd worden. Verloopt de therapie nog voorspoedig? Klopt het behandelplan nog of moet het (gedeeltelijk) aangepast worden?

 • Afronding van de therapie
 • De derde fase bestaat uit het afronden van de therapie. Per persoon zal het sterk verschillen hoe lang de afronding van een behandeling duurt. Elke therapie wordt afgesloten met een eindevaluatie. Waar was u tevreden over en waar niet? Zijn er nog dingen blijven liggen? Wat moet u doen als in de toekomst uw klachten terugkomen?

Werkervaring en opleiding

 • Zelfstandig gevestigd psychotherapeut sinds 2006. Gespecialiseerd in de ambulante behandeling van psychiatrische problemen, met name trauma en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Sinds 1996 ben ik werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg en ben onder andere werkzaam geweest op de afdeling Acute psychiatrie van de Reinier van Arkel groep, het zorgprogramma dissociatieve stoornissen van Parnassia in Den Haag, en op de K.I.B. in Den Haag. (kliniek voor Intensieve behandeling).
 • Studie psychologie en post doctoraal opleiding tot psychotherapeut.

Kwaliteitsgaranties

 • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia.
 • Deelname aan intervisie en toetsing.
 • BIG-registratie.
 • Lid van diverse beroepsverenigingen (Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigd psychotherapeuten, Vereniging voor Cognitieve gedragstherapie, EMDR vereniging, Register schema therapie.
 • Gecertificeerd psycho trauma therapeut.

Het GGZ kwaliteitsstatuut vindt u hier.

Vergoeding van uw behandeling

Elk jaar sluit ik met alle grote zorgverzekeraars een contract af. Bij uw aanmelding wordt gecheckt of er inderdaad sprake is van een contact met uw verzekeraar en wordt u voorgelicht over de financiƫle consequenties. U moet sowieso rekening houden met uw eigen risico wat u jaarlijks met uw zorgverzekeraar heeft afgesproken.