Privacy

Hoe zit het met mijn privacy?

Wie mag er in mijn dossier kijken?

De psycholoog/psychotherapeut bewaart uw gegevens in een dossier. In het dossier zitten de verwijzing van de huisarts, de indicatiestelling, het behandelplan, brieven van u en over u en een beschrijving van de voortgang van de behandeling.

Uw dossier is strikt vertrouwelijk. Uw behandelaar moet uw dossier en uw gegevens op zo’n manier bewaren dat niemand erin kan kijken. Uw persoonlijke levenssfeer moet beschermd zijn.

Zelf mag u uw dossier inzien en er een kopie van maken.

Soms zijn er met uw toestemming anderen bij uw behandeling betrokken. Als er in uw dossier informatie zit die anderen vertrouwelijk hebben gegeven, dan mag u deze informatie niet inzien.

U mag wel iets aan uw dossier toevoegen, maar er niets uithalen. Zo mag u bijvoorbeeld op- of aanmerkingen toevoegen over de behandeling of over de manier waarop uw situatie is verwoord.

U mag uw dossier ook laten vernietigen. Hier moet u schriftelijk om vragen. De administratie over uw behandeling mag niet worden vernietigd, omdat controle door de zorgverzekeraar mogelijk moet blijven

Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?

Om de zorg vergoed te krijgen, stuurt uw psycholoog/psychotherapeut een declaratie naar uw zorgverzekeraar.

Valt uw behandeling onder de gespecialiseerde ggz, dan staat op deze declaratie de behandeldiagnose vermeld. Op de factuur in de generalistische basis-ggz staat de diagnose niet vermeld.

Als u er bezwaar tegen hebt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose op de declaratie ziet staan, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. Dit heet de opt-outregeling.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld die u kunt invullen.

Voor meer informatie over uw privacy kunt u terecht bij uw behandelaar.