Vergoedingen en tarieven

De vergoeding van de geneeskundige GGZ is ondergebracht in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet.

Tot 01 januari 2022 wordt de geneeskundige GGZ zorg die wij bieden bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Er is één tarief voor de hele behandeling, van intake tot en met afronding. Uw zorgverlener brengt zowel directe als indirecte tijd in rekening.

Directe tijd is de tijd die u met uw zorgverlener in de spreekkamer doorbrengt, en de tijd die uw zorgverlener besteedt aan telefonisch- en/of e-mailcontact. Indirecte tijd bestaat uit verslaglegging, overleg en dergelijke.

Met ingang van 01 januari 2022 wordt een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. Het onderscheid tussen de generalistische basis GGZ (GB-GGZ) en de gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) zal komen te vervallen. Meer informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier.

Vergoeding

Indien u een naturapolis heeft en uw zorgverlener heeft een contract afgesloten met uw zorgverzekeraar worden GGZ behandelingen vergoed uit uw basisverzekering.

Indien u een naturapolis heeft en uw zorgverlener heeft geen contract met uw zorgverzekeraar afgesloten ontvangt u zelf de rekening van de behandeling en krijgt u een percentage vergoed.

Indien u een restitutiepolis heeft en daardoor ook vrije keus van zorgverlener, kunt u uw behandeling op basis van restitutie vergoed krijgen. Uit uw polis blijkt hoeveel u van het bedrag terugkrijgt.

Verplicht eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering per kalenderjaar een wettelijk verplicht eigen risico. De hoogte van uw eigen risico hebt u zelf met uw zorgverzekeraar afgesproken en kunt u nakijken in uw polis. Uw eigen risico wordt in het jaar waarin uw behandeling start aangesproken en wordt geïnd door uw zorgverzekeraar.

Zelf betalen

U kunt er ook voor kiezen uw sessies zelf te betalen. Er is dan geen tussenkomst nodig van een verwijzer of verzekeraar. In sommige situaties zijn de kosten fiscaal aftrekbaar. Informeer naar de tarieven en de mogelijkheden bij uw zorgverlener.

No Show

Wij brengen u €50,00 in rekening indien u niet verschijnt op uw afspraak en u niet minimaal 48 uur van tevoren met een geldige reden hebt afgemeld.