Werkwijze bij therapie en onderzoek

Uw behandeling bij Willemshuys bestaat uit drie fases: intake, therapie en afronding.

 1. Intake
 2. Tijdens de intake (een tot vijf gesprekken) inventariseert de behandelaar uw klachten. Elk intakegesprek duurt 45 à 60 minuten.

  De hulpverlener bekijkt hoe u op diverse gebieden functioneert: werk, school, thuis, relaties, gezin, enzovoorts. Verder vraagt de behandelaar naar uw achtergrond en levensgeschiedenis.

  U bespreekt samen uw verwachtingen van de therapie en de therapeut. Ook vertelt u welke problemen u wilt aanpakken.

  Indien daar aanleiding voor is, heeft in deze fase ook een psychologisch onderzoek plaats.

  Na de inventarisatie stelt de psychiater of psychotherapeut een behandelplan op. Dit is een wederzijdse afspraak. Hierin staat waar de therapie zich op richt, en hoe de werkwijze is. Tenslotte kan de behandelaar een verslag van de intake versturen naar uw verwijzer.

 3. Therapie
 4. De therapiefase bestaat uit het uitvoeren van het behandelplan. De lengte van de therapie is afhankelijk van:

  • de aard van uw klachten,
  • wat is afgesproken in het behandelplan.

  Tijdens de behandeling vindt regelmatig een evaluatie plaats. Om het resultaat van de behandeling te volgen, kan uw behandelaar een regelmatig terugkerende vragenlijst gebruiken.

 5. Afronding van de therapie
 6. Hoe lang de afronding van een behandeling duurt, verschilt sterk per persoon. Afsluitend stuurt de behandelaar, met uw toestemming, een verslag naar uw verwijzer.

Waarneming bij afwezigheid behandelaar

Bij afwezigheid van uw therapeut of psychiater neemt een collega zijn of haar diensten waar. Wie dat is en welke periode dit betreft hoort u op de voicemail, of u ontvangt een e-mail bericht daarover van uw behandelaar.