Willemshuys: hulp bij psychische en psychiatrische problemen

Willemshuys is een samenwerkingsverband van zelfstandig werkende psychiaters, psychologen, psychotherapeuten en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen in 's-Hertogenbosch. De zorgverleners bieden zo veel mogelijk zorg op maat voor patienten en verwijzers.

De zorgverleners werken onafhankelijk van elkaar. Iedere zorgverlener is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen aanmeldingsprocedure, intake en behandelbeleid en onderhoudt een eigen relatie met de huisarts en/of andere verwijzers. Iedere zorgverlener sluit zijn/haar eigen contracten met de zorgverzekeraars af.

Er wordt, zo nodig, met elkaar samengewerkt of naar elkaar doorverwezen. De lijnen zijn kort. De zorgverleners werken vanuit verschillende invalshoeken. Zij hebben expertise op veel uiteenlopende gebieden. Alle behandelaars zijn vrijgevestigden met een ruime ervaring. Zij zijn bovendien geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De attitude van de behandelaars is deskundig, persoonlijk, doortastend en flexibel. De behandeling heeft plaats binnen een prettige en sfeervolle omgeving.

Met ingang van 01 januari 2017 is er veel veranderd in de organisatie van de geestelijke gezondheidszorg. Wij proberen u hierover zo goed mogelijk te informeren via deze website.

Voor meer informatie kunt u terecht op http://invoeringbasisggz.nl/